شعله آبی

35 فیلم ها

عید فطر در شرکت گاز

با تشکر از کارکنان منطقه ۶ عملیات انتقال گاز

گازی ها؛ مردان ماموریت سخت

تبدیل کردستان به کارگاه بزرگ گازرسانی

با توسعه گازرسانی در سطح استان کردستان از مصرف سالانه ۱۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی جلوگیری می شود؛ یکهزار و سیصد و هفت روستای کردستان به شبکه گاز متصل شد است.

حذف ۶.۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی از سبد سوخت مازندران با توسعه گازرسانی

گفت و گوی تلویزیون صنعت گاز ایران با جعفر احمدپور، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران؛ ۳۴۱ واحد صنعتی مازندران به شبکه گاز متصل شد؛ ۶۴ هزار متر مکعب بر ساعت گاز جایگزین فرآورده های نفتی شده است.

نگاهی به کارنامه سعید مومنی

نگاهی گذرا به بخشی از کارنامه سعید مومنی، میر سابق گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از کاندیداهای مرد سال ۹۸ صنعت گاز از نگاه مخاطبان «پایگاه خبری گازرسان» و «تلویزیون صنعت گاز ایران».

نگاهی به کارنامه سید حمید فانی

نگاهی گذرا به بخشی از کارنامه سید حمید فانی، مدیرعامل سابق شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان یکی از کاندیداهای مرد سال ۹۸ صنعت گاز از نگاه مخاطبان «پایگاه خبری گازرسان» و «تلویزیون صنعت گاز ایران».