رویداد

115 فیلم ها

گازرسانی به 69 واحد صنعتی جدید در استان البرز

حسین تقی نژاد، مدیرعامل گاز البرز در گفت و گو با «تلویزیون صنعت گاز ایران»: 69 واحد صنعتی و تولیدی جدید به شبکه گاز پیوسته و از مصرف سوخت های مایع درا ی واحدهای جلوگیری شده است؛ امسال برای گازرسانی به 62 روستای جدید برنامه ریزی شده است.

500 روستای خراسان جنوبی تنها در 2سال به شبکه گاز پیوست

سید محمود هاشمی، مدیرعامل گاز خراسان جنوبی در گفت و گو با «تلویزیون صنعت گاز ایران»: در مجموع تاکنون 771 روستای استان به شبکه گاز پیوسته است؛ 500 روستا مجموع بهره مند از گاز تنها در طول سال های 97 و 98 گازدار شده است.

یکساله به اندازه 10 سال در گاز ایلام پروژه احداث شد

عباس شمس اللهی، مدیرعامل گاز ایلام در گفت و گو با «تلویزیون صنعت گاز ایران»: در طول 10 سال در مجموع به 99 روستای سطح استان گازرسانی شد و این در حالی است که تنها در سال گذشته، 82 روستا به شبکه گاز پیوست.

رکوردهایی که جابه جا شد

حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت و گوی اختصاصی با «تلویزیون صنعت گاز ایران» جزییات رکورد مصرف گاز بخش خانگی در زمستان ۹۸ را تشریح کرد.