افزایش پایداری انتقال گاز با اجرای خط لوله ششم سراسری

خط لوله انتقال گاز ششم سراسری با هدف افزایش ظرفیت صادرات گاز به عراق و پایداری بیش از پیش شبکه غرب کشور اجرا شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید