صنعت گاز در هفته ای که گذشت…

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد که با راهبری مخزن ذخیره سازی شوریجه و تولید پایدار گاز زمستانی گرم برای اهالی شمال شرق کشور فراهم کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان گیلان

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان …

صنعت گاز در هفته ای که گذشت…

مصوبه گازرسانی به فازهای ۶ و ۷ شهرستان پارسیان در هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران تصویب شد. مهم ترین رویدادهای صنعت گاز را در تلویزیون صنعت گاز ایران دنبال کنید.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت…

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان مازندران که در مدیریت سیل اخیر و گازرسانی مطلوب خوش درخشیدند.

وزیر نفت، معاونانش را برای ارائه گزارش عملکرد به خط کرد

بیژن زنگنه، وزیر نفت، معاونانش را برای ارائه گزارش عملکرد به خط کرد. قرعه اول به نامه معاون وزیر نفت در امور گاز افتاد. حسن منتظر تربتی: سوآپ گاز متوقف شده است و برای مصرف داخلی نیازی به واردات نداریم. تجارت گاز در برنامه قرار دارد. معادل مساحت یک دور کره زمین شبکه انتقال فشار […]