صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی که در اولین روزهای پاییز در حال گازرسانی به بیش از ۳۰۰ روستای سطح استان هستند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان کردستان که با فعالیت های شبانه روزی روستاهای بهره مند از گاز این استان تا پایان امسال به هزار و چهارصد مورد افزایش خواهد یافت

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان گاز تهران که در عملیات ضربتی و بی سابقه، اقدام به نشت یابی شبکه گاز سطح استان تهران کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت همه کنتورخوان ها، امدادگران، ماموران وصول مطالبات و همه کارکنان پیمانکار شرکت گاز که در مسیر تبدیل شدن گاز به افتخار دولت از خودگذشتگی کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان که با راه اندازی کمپین «ماسک می زنیم» در فرهنگ سازی مبارزه با شیوع کرونا همکاری کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام که در مسیر کاهش آلاینده های زیست محیطی اقدامات قابل تاملی را اجرایی کرده اند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت…

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد که با راهبری مخزن ذخیره سازی شوریجه و تولید پایدار گاز زمستانی گرم برای اهالی شمال شرق کشور فراهم کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت…

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان لرستان که زیرساخت های لازم برای گازرسانی به 301 روستا را فراهم کرده اند.