طلوع تولید، آسمان خانگیران را طلایی کرد

تولید گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، امسال با افزایش ۱۳۰ درصدی به ۶۰ هزار تن می رسد؛ ظرفیت تولید روزانه ۲ هزار و ۴۰۰ تن گوگرد در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد وجود دارد؛ با راه اندازی خط تولید گوگرد به صورت مستقیم برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.