یدالله بایبوردی مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز
0

پایداری صادرات گاز با وجود تداوم سرمای گسترده در کشور

یدالله بایبوردی، مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز در گفت و گو با ‌«تلویزیون صنعت گاز ایران»: با وجود تداوم سرمای زمستان ۹۸ صادرات گاز به صورت پایدار انجام شد؛ مصرف بخش خانگی حدود ۲۱ درصد افزایش یافت؛ هرساله با اجرای تعمیرات اساسی در ۷ ماه اول سال شرایط برای عبور از فصل سرد سال فراهم می شود؛ حجم گاز دریافتی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ۶ درصد افزایش یافت.

قدردانی مدیرعامل پتروشیمی از مدیرعامل گاز

مدیرعامل پتروشیمی تبریز از مدیريت و کارکنان منطقه هشت عملیات انتقال گاز به دلیل پیگراني خط لوله حیاتی اتیلن میاندواب-تبریز بطول یکصدو شصت وکیلومتر و در دمای منفی بیست و پنج درجه قدردانی کرد.

ساخت کارگاه سیار تعمیر خطوط لوله انتقال گاز

دومین کارگاه سیار تعمیر خطوط لوله انتقال گاز ساخته شد

انتقال مهربانی

کارکنان منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران در اقدامی خودجوش، با حضور در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، اقدام به توزیع اقلام مورد نیاز هموطنان شامل کاپشن، کفش، چکمه، بارانی، لباس گرم، نوشت افزار و… کردند.