درباره ما

«تلویزیون صنعت گاز ایران» به عنوان صدای رسای صنعت گاز از توان شما تلاشگران نامی این صنعت عظیم و خجسته متولد شده و تمام کوشش خود را به کار گرفته است تا با انعکاس فعالیت های یکایک شما کارکنان پرافتخار در اقصی نقاط ایران زمین از قاب جعبه جادویی سهمی کوچک در پوشش این خدمات ارزنده داشته و آیینه ای تمام نما از شایستگی های شما در عرصه ملی و بین المللی صنعت گاز باشد.