شعله آبی

45 فیلم ها

رکورد گازرسانی به نیروگاه‌ها شکست

معاون وزیر نفت با اشاره به ثبت رکورد جدید گازرسانی به نیروگاه‌ها در اوج فصل تعمیرات پالایشگاه‌ها از عرضه 26 میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: چهارماه امسال در مقایسه با پارسال دو میلیارد لیتر سوخت مایع کمتر در نیروگاه‌ها مصرف شده است.