رویداد

105 فیلم ها

رییس جمهوری: مردم از کارکنان صنعت گاز سپاسگزار هستند

حسن روحانی، رییس جمهوری امروز در مراسم افتتاح خطوط ششم، نهم و پنج تاسیسات تقویت فشار گاز گفت: مشخص است مرکزی، فرماندهی گاز را بر عهده دارد و انتقال و ارسال گاز را به دقت تنظیم می کند. مردم در خانه ها به ویژه روستاها از کارکنان صنعت گاز سپاسگزار هستند.

افتتاح بزرگترین سیستم خاموش کننده برجی کشور

اولین خاموش کننده برجی مخازن ( تاور مانیتورینگ ) در سطح شرکت ملی گاز ایران و بزرگترین در سطح وزارت نفت با حضور مدیر منطقه سه عملیات انتقال گاز، مسئولین و کارشناسان HSE وزارت نفت راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.