HSE

31 فیلم ها

شبکه گاز در برابر زلزله مقاوم است؟

بخش نخست گفت و گوی کاوه زنگنه، رئیس مقاوم‌سازی و سرپرست خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان تهران با «تلویزیون صنعت گاز ایران»: در دولت یازدهم و دوازدهم بحث مقاوم‌سازی شبکه گازرسانی به‌صورت بسیار جدی در دستور کار نه‌تنها گاز استان تهران به‌عنوان قطب مقاوم‌سازی کشور، بلکه شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت، ما هم‌اکنون از بالاترین استانداردهای دنیا استفاده می‌کنیم که در بسیاری موارد حتی سختگیرانه‌تر از استانداردهای ژاپن است.