١٠٠ ثانیه با گاز

ولی الله دینی، سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران: همه دارایی و سرمایه ما منابع انسانی است