دفاع تمام قد مدیرعامل گاز خراسان جنوبی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

سید محمود هاشمی در گفت و گو با «تلویزیون صنعت گاز ایران»: طرح طبقه بندی مشاغل برای همه پرسنل مشمول اجرا شده است؛ با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تنها در ۴ ماه پایانی سال ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به هزینه های شرکت افزوده شد؛ این طرح باید اجرا شود به دلیل اینکه موظف هستیم رضایت کارکنان را افزایش دهیم.

پای کاریم حتی با بداخلاقی پیمانکار نیروی انسانی

پای کاریم حتی با وجود اعمال سلیقه در قراردادها و اضافه کاری ها؛ پای کاریم حتی با تنگ نظری مدیران برای پرداخت حقمان؛ پای کاریم حتی اگر بخشنامه های ستاد را در مناطق اجرا نکنند؛ پای کاریم چون برای مردم هستیم و باید بمانیم؛ باید بسوزیم و بسازیم .