صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان یزد که در حال اجرای بزرگ ترین طرح گازرسانی سطح استان هستند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان لرستان که شرکت آن ها به عنوان دستگاه برتر حوزه عمرانی و خدماتی استان برگزیده شده است.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان منطقه ۵ عملیات انتقال گاز که زیرساخت های لازم برای عبور بدون دغدغه از زمستان امسال را فراهم کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی که در اولین روزهای پاییز در حال گازرسانی به بیش از ۳۰۰ روستای سطح استان هستند.