صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان یزد که در حال اجرای بزرگ ترین طرح گازرسانی سطح استان هستند.